logo

Energimerking

Vi er spesialister på energimerking av yrkesbygg

Vi kan energimerke ditt yrkesbygg!
Formålet med energimerking er å øke bevisstheten om energiforbruk og valg av energikilde i bygninger

Hvorfor energimerke? 
Fra 1. juli 2010 må alle bygninger som skal selges eller leies ut være energimerket. NVE er ansvarlig for, og fører tilsyn med energimerkeordningen

 

 

 

Når kreves det at bygget skal energimerkes?

Før salg av bygning eller bolig

Før utleie av bygning eller bolig

Før ferdigstillelse av nyoppført bygning eller bolig

Før ferdigstillelse av hovedombygging av bygning eller bolig

Yrkesbygning over 1000 m3 BRA skal alltid ha en energiattest

 

Økonomi – det lønner seg å energimerke bygget
Når du energimerker ditt yrkesbygg er det ikke bare et energimerke som produseres. Det aller viktigste er tiltakslisten som følger med. Listen består av forslag til energisparende tiltak som gir besparelser i energibruk. Det finnes mange eksempler på utbedringer der investert kapital er tjent inn i løpet av 2-3 år som følge av lavere strømutgifter. Det er ikke uvanlig med 30-50% lavere strømregning.